Once upon a time a happy family

Thursday, September 24, 2009

Vittne 2, LärarenVittne 2, en lärare med mer än 40 års erfarenhet.

"Jag har träffat familjen Johansson i Alva många gånger under många år, då Rune Johansson ofta hjälper mig med tekniska problem vad det gäller mina bilar. På senare tid har det blivit lite fler besök än vanligt då dom tekniska problemen dyker upp allt ofater.

Christer som är far till Dominic är ofta med i diskussionerna och jag har träffat honom mer och mer på sista tiden. Enligt min erfarenhet som Lärare i 40 år så finner jag inte något onormalt alls, varken med familjen i sin helhet eller med Christer.

Vi har alla trevligt då vi traffas!"

Dokumentet har behandlats hos Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen den 3 september 2009, gotlands kommun.

1 comment:

  1. Anneli, ÖstergötlandJanuary 5, 2010 at 5:04 AM

    Kan jag kanske få föreslå en potentiell läkningsmöjlighet för familjen? Det kan leda till att pojken kommer tillbaka och familjen får fortsätta med sitt liv, eftersom det yttre så ofta speglar det inre (alltid?).
    Traumatiseringen de var med i under jordbävningen går i princip ut på att man blir rädd för att förlora sina nära och kära, och kommer man inte ur rädslan är det just detta som sedan återspeglas i det yttre - man förlorar någon man älskar, om än i det här fallet högst tillfälligt, som jag hoppas.
    Kan föräldrarna (eller den av föräldrarna som bär på just den här rädslan som enligt speglingsteorin verkar finnas kvar) möta och läka smärtan och rädslan inom sig från jordbävningstraumat i första hand, så kommer man nog framåt med leaps and bounds när det gäller att få återförenas och fortsätta med sina liv. Sedan litar jag på den här synbarligen kompetenta familjen när det gäller empati, känslor och sunt förnuft i fråga om att läka sig från det av socialtjänsten (antisocialtjänsten i det här fallet!) påkallade traumat också...

    ReplyDelete