Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

Helagotland (2009-08-18) Sjuåring hämtades: Ingen åtgärd

Justitieombudsmannen, JO, kommer inte att vidta några åtgärder till följd av den anmälan mot Gotlands kommun som gjordes av en person sedan socialtjänsten med hjälp av polisen omhändertog en sjuårig pojke...

Detta fick en person att JO-anmäla Gotlands kommun. Men anmälan föranleder alltså inga åtgärder. Det beslutet har fattas av ställföreträdande JO, Hans Ragnemalm.

Källa

No comments:

Post a Comment