Once upon a time a happy family

Monday, September 28, 2009

Världen Idag (2009-09-28) två artiklar kring Arlanda 25 juni 2009


"Pojken undrar vad som händer. Han är nervös och precis tyst. De kommer in i ett rum. Ingen säger någonting. Efter ett tag kommer någon och frågar om socialtjänsten kan få prata med Dominic enskilt en stund, vilket de får. Men han kommer inte tillbaka.
– Efter ett tag förstår vi att de har tagit honom från oss, säger Christer och berättar att mamma Annie blir blå om läpparna och faller ihop. Christer Johansson ger henne hjärtmassage, men hon kommer inte tillbaka till medvetande. Då gör han mun-mot-mun-metoden, vilket gör att hon börjar andas igen."

Läs mer.


"– Tvärtom bröt de mot all praxis; de kom in i uniform, hade målad polisbil och var otydliga med syftet, säger han.
I universitetsrapporten slås också fast att när det är barn som tvångsomhändertas, är det önskvärt att polisen är civilklädd, vilket är ett sätt att tona ned dramatiken i situationen."

Läs mer.


Läs även:
Kulturvänstern blir pophöger
"I Sverige ser myndigheterna mycket snett på dem som inte underordnar sig statsmyndigheternas socialistiska ideologi, inklusive dem som går i privatskola eller undervisas hemma, så med stöd av LVU - Lagen om Vård av Unga grep socialtjänsten in."

No comments:

Post a Comment