Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

Bloggar: Daddy och Fattiglappen

Bloggen Daddy skriver, Har ni uppmärksammat fallet med Domenic på Gotland?

Så när dom beskyllningarna visade sig inte hålla så hittade man på nya. Någonting om två mjölktänder var det plötsligt nu som var fel. 6 årige Domenic Har hamnat i ett familjehem, men där vill han inte vara. Han vill hem till Mamma och pappa. Därför stämplas han som besvärlig, vilket ju naturligtvis talar emot föräldrarna ytterligare. Om han gjort tvärtom däremot hade det ju tagits som bevis på att han trivs hos sina "nya" föräldrar.

Även bloggen Fattiglappen skriver under rubriken, "Om att hålla ut mot felaktiga beslut . . ."

1 comment:

  1. I Sverige kan föräldrar som önskar ge sitt barn hemundervisning betraktas som "avvikare".

    Socionomer inom kommuner använder sig sannolikt inte sällan av "stämplingsteorin". Se länk http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4mplingsteorin

    ReplyDelete