Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter startar arkiv för Dominic

Det här fallet är "bara" ytterligare en av de oändliga rättsövergrepp som har drabbat - och alltjämnt drabbar - svenska föräldrar eller föräldrar bosatta i Sverige. Polishämtningen av den sjuårige pojken från flygplanet är mer att likna med en kommandoattack än omsorg om ett barn som påstås fara illa pga att varken han eller hans föräldrar ville att han skulle gå i den svenska skolan. Barnet har utan tvekan blivit traumatiserad av myndigheternas agerande.
I fallet Alexander Aminoff fördes Alexander bort från sin skola dagen innan hans mor skulle fara med honom utrikes på en reportageresa.

Ingreppet mot sjuåringen utgör ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 1, Artikel 2: "Rätt till undervisning

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."
Ingreppet utgör också ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 4,
Artikel 2:2 som lyder: "Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget."


Källa

No comments:

Post a Comment