Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

2009-08-05 Rohus uppmärksammar Dominic Johansson

Jenny på Rohus, Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, postar ett meddelande på deras blogg.

"Enligt skollagen ska alla barn gå i skolan" - Pojke tvångsomhändertagen av polis delvis på grund av hemundervisning.

För att få hemundervisa i Sverige måste man ansöka och få tillstånd för det. Familjen hade alltså inte fått formellt godkännande att hemundervisa, men eftersom hemundervisning är ett lagligt alternativ till skolundervisning är det oerhört förvånande att man tar till så kraftiga åtgärder mot familjen som tvångsomhändertagande av polis. Det för mina tankar till Tyskland som med sin nazityska skollag från 1938 förbjuder hemundervisning och där hemundervisande familjer trakasseras och hotas med färngelse och tvångsomhändertagande. Men jag trodde inte att det skulle hända i Sverige.

No comments:

Post a Comment