Once upon a time a happy family

Friday, September 18, 2009

Rohus (2009-09-17) Hela världens ögon på hemundervisningsfallet på Gotland

Sverige har hamnat i den internationella hetluften efter det ifrågasatta tvångsomhändertagandet av ett hemundervisat barn på Gotland. Åtskilliga artiklar har skrivits om fallet runt om i världen. Nu har även den stora internationella hemundervisningsorganisationen HSLDA reagerat.

Läs mer!

No comments:

Post a Comment