Once upon a time a happy family

Saturday, December 25, 2010

NKMR´s brev till KungenSLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

Sedan 1996, varje år inför jul, skickar Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, en likalydande appell till de nordiska monarkerna och statsöverhuvuden, med anhållan om att Ni skall utöva Ert inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i Era respektive länder skall få fira julen med sina nära och kära.

I sitt nyårstal till nationen, förhoppningsvis inspirerad av NKMR:s appell, berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

Under de gångna åren har åtskilliga fall av grov vanvård av barn som har tvangsfjernats / tvångsomhändertagits från sina föräldrar och placerats i fosterhem bland vilt främmande människor uppmärksammats såväl i statliga utredningar som i media.

I Norge har erstatning / skadestånd börjat betalas ut till offren för barnevernets / de sociala myndigheternas och deras uppdragstagarnas brutalitet mot barnen som de borde ha skyddat och gett bättre förhållanden än dem som de påstods ha haft i sina biologiska familjer.

Tiotusentals fall av vanvårdade fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Förhållandena för de tvangsfjernede förr och nu är likadana i de nordiska länderna. Detta har dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem" och reportaget om Godhavnsdrengene visat.

Den statliga svenska utredningen ”Vanvård i statens regi”, belyser i sina delrapporter och senast i delbetänkandet publicerat 2010-01-14, att situationen har varit helt oacceptabel för åtskilliga tiotusentals fosterhems- och institutionsplacerade barn. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har inte regeringen eller annan ansvarig myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte de tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barnen ska skadas ytterligare.

Något som är mycket allvarligt är att dagens fosterhemsplacerade barn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

T ex kan jag åberopa fallet med de fyra bröderna i Arvika som är tvångsomhändertagna och placerade i två olika fosterhem. De tre äldsta pojkarna utgör inkomstförstärkning åt en familj med svaga inkomster och ett handikappat barn. De två äldsta pojkarna har råkat ut för åtskilliga svåra "olyckor" i fosterhemmet, men polis och åklagare och socialtjänsten vägrar ta sitt ansvar. Den yngsta brodern är utsatt för en förtäckt adoption. Han är placerad hos ett barnlöst par och samtliga bröder hotas av vårdnadsöverflyttning på fosterfamiljerna.

Åtskilliga andra fall av grymma och onödiga tvångsomhändertaganden återfinns på NKMR:s hemsida. URL:et är http://www.nkmr.org. I år tänker vi också särskilt på lille Rabie Gueblaoui som Kalla Fakta rapporterade om dels den 27 september resp. den 25 oktober 2004. Lille Rabie är sjuk men enligt hans föräldrar nekas han den vård som han behöver och har rätt till. De sociala myndigheterna har hindrat Rabie från att träffa sina föräldrar under ett par års tid. Han är fortsatt tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad. Vi tänker också på Domenic Johansson som, under traumatiska förhållanden, togs från flygplanet på Arlanda flygplats den 25 juni 2009 och separerades från sina föräldrar när de skulle lämna Sverige för att bosätta sig i sin mors hemland, Indien. Domenics far, Christer Johansson, sitter häktad sedan den 26 november 2010 på grund av att han tog sin son från ett av de "en timme en gång var femte vecka" övervakade umgängestillfällena. Ytterligare ett fall som vi tänker på är Karlstadsfamiljen vars fyra barn tvångsomhändertogs i början av sommaren 2010 pga att familjen använde sig av fysisk tillrättavisning i barnuppfostran. Socialtjänsten har beslutat att den här familjen, som de har slitit i bitar, får träffa varandra under två timmar den 27 december!

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ers Majestät Kung Carl XVI Gustav, statsministern Reinfeldt, socialministern, socialförsäkringsministern, justitieministern, ja hela regeringen och generaldirektören för socialstyrelsen skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att de skall tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2010 tillsammans.

Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Sverige såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära.

Ruby Harrold-Claesson
Ruby Harrold-Claesson,
Jur. kand.,
Ordf. i NKMR

Åklagare yrkar fängelse i minst 1 årInför rätta för att ha fört bort sonen

Ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

En 41-åring som åtalats för olaga frihetsberövande skall genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Han avvek med sonen när de skulle ha övervakat umgänge och de var försvunna under två dagar. En person är också anhållen i sin frånvaro för medhjälp efter att ha väntat i en hyrbil som de bytte till.

I bakgrunden finns en utdragen tvist mellan föräldraparet och olika myndigheter. Något som bland annat medfört att sonen en längre period inte gick i skolan och slutligen under dramatiska former omhändertogs i ett plan på Arlanda när familjen skulle lämna landet för att resa till Indien. Efter detta är sonen LVU-placerad i familjehem. Enligt beslut får föräldrarna endast träffa honom en timme var femte vecka och då under övervakning.

22 november skulle ett sådant äga rum. Familjehemsmamman (som hördes utan pappan närvarande i salen) kom gående med barnet över parkeringen vid socialförvaltningen på Polhemsgatan i Visby där mötet skulle äga rum. Då körde pappan fram, tog sonen till bilen och körde i väg.

Enligt 41-åringens och sonens berättelse (som spelades upp i form av ett videoförhör) åkte de till en parkeringsplats där de bytte till en hyrbil. (I denna väntade en annan man som är misstänkt för medhjälp och anhållen i sin frånvaro). Pappan och sonen höll sig sedan gömda i en bygdegård och i en stuga och slutligen hos släktingar på södra ön. De höll sig undan i två dagar varefter pappan under kontakt med polisen berättade var de fanns.


Stormning
- Att återlämnandet skedde under stor dramatik med många poliser beror på polisen, menade 41-åringens försvarare Shantu Brahmbhatt.

- Jag ville inte ha någon stormning men det gick inte att hejda att det blev en enorm stormning, sade pappan.

Han nekade till att det handlade om något planerat brottsligt utan om en enorm längtan efter att få tillbringa en stund själv med sonen, något som byggts upp under lång tid.


Två dagar
Åklagaren Mats Wihlborg menade i sitt slutanförande att det var helt uppenbart att barnet förts från platsen mot sin vilja och att det tog två dagar innan de lokaliserades. Han yrkade på att pappan skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, om fängelse blir aktuellt handlar det om minst ett år.

Sonen krävde via sitt ombud 50 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Försvararen menade att inget vittnesmål styrkte att fadern med våld tagit barnet och då handlar det inte om något frihetsberövande.

- Motivet ska ligga till grund och det är inte ett frihetsberövande utan att tillbringa tid ensam med barnet.

Hon krävde frikännande, motsatte sig en rättspsykiatrisk undersökning och krävde en påföljd inom öppenvården om mannen skulle fällas.

Rättens beslut blev att 41-åringen skall genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. När denna är gjord återupptas målet och med undersökningsresultatet föreliggande avgörs om mannen döms till vård eller annan påföljd.


Källa

Wednesday, December 22, 2010

det var kul att träffa pappa och andra släktingar.Ett videoförhör med pojken spelades upp i tingsrätten, där berättade pojken att han först blev rädd, men sen tyckte han att det var kul att träffa pappa och andra släktingar.

Läs mer

- Jag ville bara träffa min son.- Jag ville bara träffa min son. Så förklarade den man i 40-årsåldern som i dag stod inför rätta för att olovligen ha fört bort sin fosterhemsplacerade son.

Läs mer

Monday, December 20, 2010

Friday, December 17, 2010

URGENT ACTION NEEDED


As you might have heard and/or read, Domenic’s father, Christer Johansson, is in prison awaiting trial on the 20th December 2010. He was arrested after bringing Domenic home after a supervised meeting. These extremely rare meetings of 1 hour every 5 weeks and under close watch of authorities have been torture for this family, who have suffered unimaginable psychological stress and pressure. Imagine only being allowed to see your young child for this limited time over the last 18 months. They have not even been allowed to see Domenic on his birthday and holidays.

Read more

Swedish Government Jails Homeschool FatherChrister Johansson, the father of 9 year-old Domenic Johansson, and husband of Annie Johansson, was recently jailed by Swedish authorities after taking his son home for a short but “unapproved” overnight visit.

Read more

How many Swedes does it take to change a lightbulb?Poor, poor Sweden is in the news and looking foolish - again. It can’t even keep up with its own motto (“For Sweden—with the times”). For, if Sweden were keeping up with the times, it would know that homeschooling is the newest, latest, greatest. In fact, the U.S. homeschool population might well exceed the ethnic Swedish population of Sweden in the coming generation. (Come to think of it, its Muslim minority might well exceed the ethnic Swedish population of Sweden in the coming generation too.)

Read more

Tell Sweden to quit punishing jailed dad
"As you might have heard or read, Domenic's father, Christer Johansson, is in prison awaiting trial on Dec. 20, 2010. He was arrested after bringing Domenic home after a supervised meeting. These extremely rare meetings of one hour every five weeks, and under close watch of authorities, have been torture for this family, who have suffered unimaginable psychological stress and pressure," says the announcement.

"Imagine only being allowed to see your young child for this limited time over the last 18 months. They have not even been allowed to see Domenic on his birthday and holidays," it continues.

"Christer has also twice been denied his right to choose his own legal representative.

"We really want to bring this issue into focus and show our support for Christer in the upcoming trial on the 20th," the message continues. Because of the high costs of travel to the Swedish island of Gotland, a rally there is unworkable, but the group said, "We would like you, wherever you are in the world, to please print or copy the Swedish text found below and post this as a letter or postcard to the judge who will lead the trial on the 20th."

Read more

Send Cards to Johansson Family in Sweden


HSLDA has learned that Christer’s court date has been set for December 20. “We are asking families in the U.S. and across the globe to remember this family during the Christmas season,” says Michael Donnelly, HSLDA’s director of international relations. “Please lift them up in prayer and consider sending a note of encouragement.” Mail to Mr. Johansson would encourage him and remind Swedish authorities that families and homeschoolers around the world are paying close attention to this situation.

Read more

Swedish government’s 18-month-long seizure of 9-year-old boy pushing parents to emotional brinkGOTLAND, Sweden — After seizing a child from his parents and holding him in custody with virtually no visitation for 1 1/2 years because he was home-schooled, the Swedish government has now jailed the boy’s father for taking his son home from a supervised visitation when he wasn’t supposed to last week. Social services officials also told the 9-year-old boy’s mother that if she doesn’t stop crying at the limited visitations, which last for one hour every five to six weeks, they will further reduce the frequency of visits with her son.

Read more

ADF-TV

Swedish government's 18-month-long seizure of 9-year-old boy pushing parents to emotional brink