Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

Helagotland (2009-08-07) Dramatisk hämtning JO-anmäls

Efter det för familjen dramatiska omhändertagandet av en sjuårig pojke på Arlanda flygplats i början av juli, anmäls nu Gotlands kommun till justitieombudsmannen, JO.

Publicerat 2009-08-07
Dramatisk hämtning JO-anmäls

No comments:

Post a Comment