Once upon a time a happy family

Wednesday, December 30, 2009

First Things: Sweden Seizes Home-Schooled Child

Swedish social services initially limited visitation to the child to two hours per week but now have curtailed that to one hour every fifth week and no visit at all for Christmas because the social workers will be on vacation.

källa

Marcus Borg uppmärksammar Dominic

Marcus Borg, Piratpartiet uppmärksammar fallet Dominic genom att själv ladda upp videoklippet på sin youtube-kanal.

Vaken.se uppmärksammar Dominic Johansson

Vaken.se uppmärksammar Dominic Johansson genom att lägga upp videon, Once Upon a Time a Happy Family.

Tuesday, December 29, 2009

Catholic Family and Human Rights Institute: Something is Rotten In the State of Sweden


The family, partly because of harassment by local education authorities who refused to provide any of the necessary texts to the family to educate Dominic, had decided to move to India to pursue missions work with orphanages.

By Roger Kiska

Källa

Thursday, December 24, 2009

Help Dominic to get home to his parents

Filmklipp:

Assist: Swedish Family Persecuted for Homeschooling Their Son

Dominic is making academic progress, but the intervention by the government has left his parents and Dominic traumatized.

Länk

Persecution: Swedish Christian Family Persecuted for Homeschooling


Länk

Christian Telegrapher: Swedish government seizes child from home schooling family

“Parents have the right and authority to make decisions regarding their children’s education without government interference,”

Länk

LifeSiteNews: Swedish Government Seizes Child from Home Schooling Family

“It’s one of the most disgraceful abuses of power we have ever witnessed,” said HSLDA attorney Mike Donnelly.

Länk

The Voice: Swedish Family May Lose Child over Homeschooling

Länk

Wednesday, December 23, 2009

CBNnews: Home School Parents Face Losing Son to StateLäs artikel

Free Christian Press: Swedish Government Seizes Child from Home-Schooling Family


“Parents have the right and authority to make decisions regarding their children’s education without government interference,” said ADF Legal Counsel Roger Kiska, who is based in Europe. “This is about a socialist government trying to create a cookie-cutter child in its own image. Without help, the parents in these cases are really powerless since the system is so one sided.”

källa

AFD: Swedish government seizes child from home-schooling family

En annan sida av ADF som tar upp fallet Dominic Johansson.

BCNN1: Home School Parents Face Losing Son to State


"This is about a socialist government trying to create a cookie-cutter child in its own image," Kriska added. "Without help, the parents in these cases are really powerless since the system is so one sided."

Christian News Wire: Swedish Family Persecuted for Homeschooling

"This is one of the most disgraceful abuses of power we have ever witnessed," said HSLDA attorney Mike Donnelly.

Källa

AC: Persecuted for Homeschooling, Swedish Family Looses Child

"The Swedish government is exercising its authority under the U.N. Convention on the Rights of the Child to unnecessarily break up this family," states HSLDA attorney Mike Donnelly.

Källa

ADF: Swedish government seizes child from home-schooling family


"ADF is a legal alliance of Christian attorneys and like-minded organizations defending the right of people to freely live out their faith. Launched in 1994, ADF employs a unique combination of strategy, training, funding, and litigation to protect and preserve religious liberty, the sanctity of life, marriage, and the family."

Till artikeln om Dominic!

World Net Daily: Court endorses kidnapping of 7-year-old

En ny artikel av Bob Unruh i World Net Daily.

Marcus Borg, Piratpartiet stödjer Dominic

Marcus Borg som ställde upp i primiärval för Piratpartiet uppmärksammar Dominic Johansson på sin blogg.

Tuesday, December 22, 2009

Namninsamling för Dominic Johansson


Amerikanarna gör nu en namninsamling för att återförena familjen Johansson. Skriv på du med, länk!

Enligt vad jag förstår så kommer man att överlämna listan till svenska ambassaden i USA, målet är 2500 namn.

HSLDA: Court Upholds State-Sponsored “Kidnapping” of Homeschooled Boy

En ny artikel av HSLDA, "Home School Legal Defense Association).

"Swedish press has reported that senior police officials in Sweden have criticized local police and social workers for their sensational actions. Press reports also suggest that the local social services may be caught in a trap of their own making. They must continue with their course of action or otherwise admit that they have disgracefully ruined a family and traumatized a child. Some Swedish newspapers also report that the pride and stereotyping exhibited by social workers in this case imply they are out to get this family."

A former Swedish social worker who spoke with HSLDA anonymously severely criticized how current social workers are treating the Johanssons.

This case is an absolute outrage,” the former social worker said. “From the taking of the child off a plane by uniformed police officers to the absurd visitation schedule and now the complete cessation of visits. The social workers in this case are letting their pride interfere with the best interests of this little boy. In Sweden the socialist mindset of the government is that it knows what’s best for kids—better than their own parents. And in the case where a family, like the Johanssons, may do things that are different, the government intervenes.”

The social worker continued, “What is normal? In whose opinion? Why should the government get to make this decision? The boy is being taken care of and not being harmed. The family had decided to move to India where the mother is from. What is wrong with this?”

Monday, December 21, 2009

Världen Idag: Dominic ska få träffa föräldrarna


Under den senaste tiden har föräldrarna inte fått träffa sin son alls.
Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att det inte ska vara något umgänge med ”hänsyn till pojkens situation”.

Världen Idag

Saturday, December 19, 2009

Artikel i Helagotland och Sveriges Radio


Artikel i HelagotlandArtikel i Sverige Radio

Detta stämmer inte enligt Christer Johansson och jag har själv sett bevismaterial som styrker att Dominic Johansson var en frisk och intelligent pojke. Huruvida han mår idag är en annan fråga.

Friday, December 18, 2009

Skicka ett julkort till Dominic Johansson

För er som vill, skicka ett julkort till Dominic:
Social- och omsorgsnämnden,
621 81 Visby

En avlyssnad kvart i veckan

Ett telefonsamtal - en kvart i veckan.
Det är allt som socialtjänsten tillåter familjen Johansson att prata med sin åttaårige pojke.
Dessutom har myndigheten gett familjehemmet som sonen bor i uppdraget att avlyssna telefonen.

Världen idag har tidigare berättat om den nioårige gotländska pojken Dominic som med buller och brak omhändertogs polis, med av Lagen vård av unga, LVU, på flygplanet när familjen skulle resa till Indien i somras.

Anledningen var att föräldrarna undervisade honom i hemmet och att man inte tagit pojken till tandläkaren.

Sedan dess har han varit skiljd från sina föräldrar och istället varit placerad i ett familjehem.
Fallet har väckt mycket internationell uppmärksamhet och de svenska myndigheterna har kritiserats för hur de behandlar familjen.

Under den senaste tiden har familjen inte fått träffa sin son. Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att ytterligare umgänge inte får ske innan Kammarrättens dom kommer, detta med ”hänsyn till pojkens situation".

Det uppger socialtjänsten i sina brev till föräldrarna som Världen idag gått igenom tillsammans med Nick Maitland, vice ordförande i organisationen för familjerätt i Sverige.
Nick Maitland, som är väl insatt i fallet, ifrågasätter starkt socialtjänstens skäl till umgängesinskränkningen, eftersom att pojken upplever situationen traumatisk.
- Det är väl självklart att pojken har ett trauma, det är väl inte så konstigt efter att en massa poliser tog honom på Arlanda, säger Nick Maitland.

Han är mycket förvånad över hur socialtjänsten i Visby skött ärendet med Dominic.
- Vad gör de på Gotland egentligen? Har de ett eget litet land där med egna lagar, frågar sig Nick Maitland.

En drastisk åtgärd från socialtjänstens sida i höst är att myndigheten dragit ner föräldrarnas umgänge med sonen från träffar till en kvarts telefonsamtal per vecka.
"Beslutet om ett umgängesförbud gäller fram till nämndens nästa sammanträde", skriver socialtjänsten i sitt brev.

Men socialtjänstens umgängesinskränkning stannar inte där. Familjehemsföräldrarna har fått uppdraget av socialtjänsten att övervaka telefonsamtalen mellan Dominic och hans föräldrar.
"Skulle de uppfatta att Dominic blir utsatt för psykisk påfrestning eller frågan om rättsprocessen tas upp har de fått instruktion att avbryta samtalet" skriver socialtjänsten i sitt brev till familjen.
Men det är inte bara umgängesinskränkningen som Nick Maitland ifrågasätter. Han menar att rätten inte tagit sitt ansvar när de utsåg advokat åt familjen.

- Det här är första gången som advokaten som familjen fick handlägger ett LVU-ärende, vilket förstås är oerhört olämpligt med tanke på omständigheterna. Det är inte klokt, det är ett komplext och infekterat fall. Rätten borde ha tagit sitt ansvar och gett dem en rutinerad advokat, säger Nick Maitland som föreslagit minst två andra advokater åt familjen, men som de fått avslag på.

Anledningen skulle vara av ekonomiska skäl, trots att Nick Maitland hade löst det så att resekostnaderna täcktes.

I dag kommer socialnämnden i Visby att ta upp fallet Dominic, både i frågan om fortsättning på såväl LVU som umgängesinskränkningen.

Bild: Faximiler från det vi skrivit tidigare, de finns på Inkommande under mappen Gotland.
Bildtext: Aktuella datum beroende på vad ni väljer.

FAKTA: Socialstyrelsen om umgängesinskränkning
Begränsat umgänge ska tillämpas restriktivt menar Socialstyrelsen i sina föreskrifter om hur LVU-lagstiftningen ska tillämpas.
Socialstyrelsen pekar på behovet av en nära och god kontakt mellan föräldrar och barn under vårdtiden eftersom det oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl under placeringen utanför hemmet och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar.
Socialnämnden får inte utan starka skäl besluta om inskränkningar i umgänget mellan barn och föräldrar. Deras personliga förhållanden, exempelvis vid långtgående missbruk eller svår psykisk sjukdom, kan vara sådana att de under viss tid inte bör träffa sitt barn, menar Socialstyrelsen.
Inskränkning av även brev- och telefonkontakterna innebär ett synnerligen stort ingrepp i vårdnadshavarnas rätt och bör enligt Socialstyrelsens uppfattning som regel ske mycket restriktivt och endast pågå en kortare tid.
KÄLLA: Socialstyrelsens föreskrifter


Dominics far har fått lov att publicera denna text här från Världen Idag

UPPDATERAT: Enligt Christer Johansson så får de inte ens tala 15 minuter i veckan med deras son Dominic i telefon.

Wednesday, December 16, 2009

Dominic Johansson får bara träffa föräldrarna en kvart i veckan

Världen Idag skriver om fallet Dominic Johansson som omhändertogs av Gotlands socialtjänst. Dominic får bara träffa sina föräldrar femton minuter per vecka.

UPPDATERAT! Sanningen är enligt Dominics far, att de inte alls får träffa sin son 15 minuter i veckan, utan endast tala med honom denna tid i telefon.

Några svenska bloggar:
Fattiglappen
Beska droppar

Wednesday, December 2, 2009

Dominic uppmärksammas i Vietnamn

"Exempel är feedback i Sverige i juli förra året, när polisen anlände till flygplatsen och separata pojkar Dominic Johanssan (7 år) från föräldrarna innan familjen flög till Indien. Månader tidigare hade familjen informerat skolan de skulle undervisa pojken i familjen."

källa

Tuesday, November 24, 2009

A Government Should Not to Tear Apart a Family Because of Educational Choices


Lynne Marie Kohm, law professor, author, lawyer, speaker, and
discipleship mentor, is dedicated to family restoration through the application of Christian legal principles. As the John Brown McCarty Professor of Family Law at Regent University School of Law, and a wife of 20+ years, a (homeschooling) mother of two, and leader in the realm of state and volunteer bar service, Professor Kohm brings a servant leadership model of family preservation and restoration to the practice of family law.

Läs mer

Thursday, November 19, 2009

2009-11-14 America´s Independent PartyIn Sweden, police burst onto a plane and took 7-year-old Dominic Johansson from his parents as they were about to leave the country.
Months earlier, they told school officials they were going to home school Dominic, prompting officials to open an investigation.

America's Independent Party

Friday, October 30, 2009

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt från Homeschooling in Sweden. [1]


21 October 2009

Dear Mr. Reinfeldt,

I write today to plead with you to consider the continued suffering of 7-year-old Dominic Johansson of Gotland, and respectfully urge you to give immediate attention to resolve this situation and return this child to his home and loving parents without further delay. (dominicjohansson.blogspot.com/).

I have great admiration for Sweden and her people. I was a resident of your great land for 7 happy years, and know something of the intelligence, civility, and fair-mindedness of your society. I observed first-hand the deep respect your citizens show for nature, for all people, and for life itself. I was impressed with the priority and value given to children and family life; which was evident not only in the attitude of the people, but also in the policies of government designed to invest in and protect the family, such as providing maternity and paternity leave, free health care for children, barn bidrag, and so forth. In many ways, Sweden provides a model to the world of a truly enlightened society.

I am therefore deeply shocked and disturbed to learn of the separation of Dominic from his family, and the apparent apathy shown by his local and national government officials to the emotional devastation he continues to receive at the very hands of those who are supposed to protect children from harm.

I believe that it is a mark of an advanced and compassionate society to attempt to protect the defenseless, and certainly there are cases that would warrant temporarily removing a child from a dangerous situation until their safety can be assured.

However, it is a fact well researched and documented that family relationships are "the major source of a child's emotional and physical security" and that "separation can have a devastating social and psychological impact." (quoted from a study commissioned by Unicef). The prolonged separation of a young child from parents with whom they have emotionally bonded is cruel in itself, which is why the right to family unity is included in the United Nations Convention on the Rights of the Child. The separation of a family should be an option of last resort, and only when the child is in immediate danger.

Why then was young Dominic Johansson suddenly and forcibly separated from his parents in the most alarming manner, assisted by police in uniform? And why has this unnecessarily harsh and traumatic treatment continued month after month without being corrected? After four months, all Gotlands socialtjänsten can come up with to justify their extreme (and from what I understand, illegal) actions against familjen Johansson is a weak and vague claim that "pojken isolerats från kunskapsinlärning" (enligt helagotland. se, "Mejlstorm mot socialtjänsten" ).

Even if that were proven to be true, how could that possibly justify perpetuating the agony and distress of this boy and his parents? If socialtjänsten truly has a concern about Dominic's education, they could easily work to amend the situation through a simple dialogue with his parents, instead of destroying the security and emotional health of an innocent young boy.

I beg you to do all within your power to correct this horrible injustice swiftly , and use all means necessary to assist Dominic Johansson in returning immediately to his own parents, so that he may begin to heal and recover from the impact of the traumatic ordeal he has endured.

With deep respect,

Blaze

Euro Floridian "The Dominic Johansson Case"


Nättidningen Euro Floridian uppmärksammar fallet Dominic Johansson. [1]

Now four months later the family is still waiting for the final verdict. It is remarkable that a politician, Lena Ceilot, that has been elected to watch over the welfare of children and youth, puts herself above the Swedish School Law and claims that she is going to fight for the boy’s right to go to school when she should have made sure that parents that do want to home school, an alternative that is allowed by the Swedish law, get the proper instructions on how to apply for this option. The fact that uniformed police was used in a law enforcement activity involving a child is against Swedish praxis and inhumane.

Wednesday, October 21, 2009

Home Educators Association of Virginia


Home Educators Association of Virginia postar HSLDA´s nyhetsbrev på sin blogg. [1]
Dear HSLDA Members and Friends:

We recently told you about the plight of the Johanssons, a Swedish family whose only child, 7-year-old Dominic Johansson, was seized by Swedish police from a plane just as the family was about to leave the country for a new life in India.

After investigating the facts surrounding the case, HSLDA President J. Michael Smith wrote to Swedish officials to protest this action.

Friday, October 16, 2009

Hjälp Dominic Johansson!

Hjälp Dominic Johansson hem, [1] för att återförenas med sina föräldrar. Det har snart gått fyra månader sedan Dominic kidnappades av svenska myndigheter på Arlanda, påväg till Indien.

Första orsak, familjen nekades i att hemundervisa Dominic i väntan på att flytta. Gotlands kommun ville tvinga Dominic att gå i den kommunala skolan. Reaktioner har eskalerat internationellt. [2] Likaså Rohus [3]Rohus - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige.

Ni kan läsa händelseförloppet på denna blogg. Har ni en hemsida så får ni gärna länka, använda bilden som en banner. Har ni information om uppdateringar som denna blogg har missat, posta en kommentar, länk så ska jag uppdatera i mån om tid.

Tack vaken.se som var först ut med en länk.

Friday, October 9, 2009

Svenska ambassaden i Washington


The Embassy has recently been contacted by a substantial number of people regarding a social matter in Sweden (Dominic Johansson).
We thoroughly understand that, as it has been presented, this matter has upset many. We appreciate receiving your comments, but we do not have the resources to accept them by telephone.

Läs mer

Friday, October 2, 2009

Christer Johansson kommer att medverka i The Dave Levine Show


SPECIAL GUEST on 10/13 (confirmed): Christer Johansson, homeschooling father of the 7-year old Swedish boy who was abducted by Swedish police from his and his wife's plane and has not been allowed to go home to his parents except for a few 1-hr visits by the parents.

För mer information, besök The Dave Levine Show och här! kommer man att kunna lyssna på programmet live över internet.

Nya bloggar i ämnet:
Education Watch International, Sweden — the next Germany for homeschoolers?
Berno Vidén, Mer om Dominic
Spydpigen Alt hvad du gør...

Tuesday, September 29, 2009

Världen Idag (2009-09-29) regelrätt kidnappning...


Maria Anderssons blogg
hos Världen Idag,

"Den regelrätta kidnappningen av pojken Domenic, som Världen idag skrivit om här, visar en otäck bild av rättssäkerheten för svenska medborgare. Det blir mer och mer uppenbart att saker och ting inte har gått rätt till och att både socialtjänst och polis har läst regelboken baklänges när det gäller hur man ska göra när barn är inblandade."


Läs även:
Mavera Omhändertagandet av en sjuåring på Gotland

Monday, September 28, 2009

Världen Idag (2009-09-28) två artiklar kring Arlanda 25 juni 2009


"Pojken undrar vad som händer. Han är nervös och precis tyst. De kommer in i ett rum. Ingen säger någonting. Efter ett tag kommer någon och frågar om socialtjänsten kan få prata med Dominic enskilt en stund, vilket de får. Men han kommer inte tillbaka.
– Efter ett tag förstår vi att de har tagit honom från oss, säger Christer och berättar att mamma Annie blir blå om läpparna och faller ihop. Christer Johansson ger henne hjärtmassage, men hon kommer inte tillbaka till medvetande. Då gör han mun-mot-mun-metoden, vilket gör att hon börjar andas igen."

Läs mer.


"– Tvärtom bröt de mot all praxis; de kom in i uniform, hade målad polisbil och var otydliga med syftet, säger han.
I universitetsrapporten slås också fast att när det är barn som tvångsomhändertas, är det önskvärt att polisen är civilklädd, vilket är ett sätt att tona ned dramatiken i situationen."

Läs mer.


Läs även:
Kulturvänstern blir pophöger
"I Sverige ser myndigheterna mycket snett på dem som inte underordnar sig statsmyndigheternas socialistiska ideologi, inklusive dem som går i privatskola eller undervisas hemma, så med stöd av LVU - Lagen om Vård av Unga grep socialtjänsten in."

Friday, September 25, 2009

Nästa vecka ska Gotlands kommun besvara frågor kring fallet Dominic


Artikel i Helagotland, "Öns socialtjänst mejlbombad"

"Hon [Marika Gardell] har själv tagit emot över 400 mejl. En av dem som har mejlat är riksdagsledamoten Annelie Enochson (KD), som hört av sig med frågor."

"Länsrättens beslut förra månaden har överklagats till kammarrätten. När ärendet tas upp där är inte klart, men nästa vecka ska kommunen ha lämnat in svar på de frågor som domstolen vill ha besvarade innan förhandlingen. Tills vidare är sjuåringen omhändertagen - och han går i skolan."

Reaktioner från hela världen


En ny artikel i Världen Idag,"Reaktioner från hela världen efter gripande"

"– Detta är ett uttryck för statlig maktkoncentration. Staten och den sociala omsorgen har total makt att bryta mot de mest grundläggande rättigheterna att föräldrar kan vårda sina barn, säger Sam Ericsson, ledare för Advocates international, ett nätverk av 30 000 jurister i över 100 länder runt om i världen."

"– Vi vill uppmana social­tjänsten att familjen får sin son tillbaka så att de kan lämna Sverige, skriver styrelseledamoten i nätverket, Jörg Großelümern, [Netzwerk Bildungsfreihe] i ett brev till socialtjänsten på Gotland."

Även här på denna blogg kan man se att intresset finns från hela världen.


Bloggar om Dominic:
Berno Viden Storm mot socialtjänsten - som försvarar sig
Spydpigen "Terrorist" på Arlanda?
Relativitetsbloggen Att hålla ögonen på socialtjänsternas omhändertagande av barn är viktigare än att övervaka IPRED

Thursday, September 24, 2009

Vittne 3, inneboende hos familjen Johansson


Vittne 3 är en vänn till familjen Johansson som har levt tillsammans med familjen till och från under en längre tid.

"Angående Domenic!

Mitt namn är Ib Vegger och har bott varannan vecka under 2008/2009 hos Christer Johansson med familj för att delta I permakultur/ekologiskt projekt, där vi testade olika ekologiska byggnadstekniker. Eftersom fallet Domenic bl.a. bygger på klagomål från anonyma vittnen så borde mitt vittnesmål tas på lika stort allvar. Skillnaden på mitt vittnesmål och deras är att jag levt närmare familjen än de andra. Är det någon utomstående som sett hur Domenic’s situation har varit så är det jag. Jag har ingen utbildning inom sociala frågor men kan som de flesta andra människor avgöra med enkla medel om en person har det bra eller inte.

När jag träffade Domenic första gången hösten 2008 blev jag överrumplad över hur snabbt man kom nära honom. Han hade inga som helst problem att direkt ta kontakt med en ny människa. Över huvud taget så tyckte jag att hans relation med sina föräldrar var avslappnad med mycket respekt och kärlek från båda håll. Sällan hörde jag varken Domenic eller hans föräldrar höja rösterna, dom löste allt genom att prata med varandra i normal samtalston.

Blev t.ex. Domenic och Christer osams om något följde en lågmäld diskussion som oftast avslutades med att Domenic gick med på att skärpa sig. Det märktes tydligt att alla respekterade varandra väldigt mycket.

Avtal mellan Christer och Domenic var vanliga där om Domenic skötte sig väl så fick han vara uppe en timma längre osv. Skötte han sig inte så bröt Christer avtalet och belöningen uteblev. Domenic kunde protestera ibland, men även då gick det väldigt lugnt till.

Jag hörde aldrig Domenic svära och verkade oftast vara på mycket bra humör, med mycket energi. När Domenic träffade andra barn så tog han kontakt direkt och efter en minut började dom leka. Aldrig någonsin var han osams med någon!

Christer psykiska hälsa verkade vara mycket stabil och att han haft kontakt med psyk flera år tidigare kom som en överraskning som jag fick reda på långt senare. Christers plan har hela tiden under min närvaro varit att flytta till Indien där Domenic har en stor familj som väntar på honom. Jag har sett Domenic med längtan i ögonen pratat om Indien, och har var väldigt mån om att komma dit.

Jag hoppas att Domenic får komma tillbaka till sin familj och att han får träffa sin släkt. Något annat vore att ta bort Domenic sin frihet som människa och skapa ett trauma han sent kommer att bli av med!

Med vänliga hälsningar,

Ib Vegger"

Vittne 2, LärarenVittne 2, en lärare med mer än 40 års erfarenhet.

"Jag har träffat familjen Johansson i Alva många gånger under många år, då Rune Johansson ofta hjälper mig med tekniska problem vad det gäller mina bilar. På senare tid har det blivit lite fler besök än vanligt då dom tekniska problemen dyker upp allt ofater.

Christer som är far till Dominic är ofta med i diskussionerna och jag har träffat honom mer och mer på sista tiden. Enligt min erfarenhet som Lärare i 40 år så finner jag inte något onormalt alls, varken med familjen i sin helhet eller med Christer.

Vi har alla trevligt då vi traffas!"

Dokumentet har behandlats hos Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen den 3 september 2009, gotlands kommun.

Vittne 1, Barnskötaren


Vittne 1 har arbetat som barnskötare i 30 - 40 år.

"Min åsikt om Dominic är, En öppen glad pojke som gärna vill visa vad han kan t.ex. lära mig flyga med simulator på datorn. Han är kunnig på mycket, skärpt för sin ålder."

Dokumentet har behandlats hos Socialförvaltningen individ- och familjeomsorgen på gotland den 3 september 2009.

Wednesday, September 23, 2009

Helagotland (2009-09-23) Mejlstorm mot socialtjänsten


Mejlstorm mot socialtjänsten enligt Helagotland.

"Socialtjänsten på Gotland har hamnat i hetluften efter omhändertagandet av en 7-årig pojke i somras. Förespråkare för hemundervisning världen över rasar över beslutet.
– Mejl strömmar in hela tiden. En del är väldigt extrema, säger Marika Gardell, chef för individ- och familjeomsorgen."

Marika Gardell försvarar sig i artikeln:

"Det skäl som i första hand nämndes var att föräldrarna vägrat att låta pojken gå i skola. Men skälen var fler och det framkom också i den dom från den 13 augusti där länsrätten slår fast att pojken ska beredas vård enligt LVU (lag om vård av unga).
I domen nämns både fysiska omsorgsbrister och psykiska omsorgsbrister, bland annat i form av isolering, samt att pojken isolerats från kunskapsinlärning."

De fysiska omsorgsbristerna ska ha varit två dåliga mjölktänder:

"- Det känns som om socialtjänsten försöker smutskasta oss. Det enda fel de hittade på vår son var karies i tänderna. I övrigt var han frisk både psykiskt och fysiskt, säger Christer Johansson"
[Expressen]

Homeschooling4christ (2009-09-23) Sweden to Follow Germanyś lead in Homeschooling"Bloggen Homeschooling 4 christ har skrivit en artikel, "Sweden to Follow Germany's lead in Homeschooling"

"Christer Johansson has been in deep despair, and so has his wife, Annie Johansson, who has been taken to the hospital emergency room - again, suffering from severe trauma, and unable to comprehend why their son was taken from them and put into foster care. Why??? - simply because they chose to homeschool him, and even though this is not illegal in Sweden, he has still been forcibly removed from their care..."

"The United Nations Conventions on the Rights of a Child, in Article 7 states that, "the child has the right to be cared for by his parents." Homeschooling in Sweden is legal, but you would never know - the loser's in this case are the Johanssons, but specifically a little boy called Dominic who has done nothing wrong, but who is being denied his basic human rights."

2 x Världen Idag (2009-09-23)


Två nya artiklar i Världen Idag, en är på svenska.

"Världen idag har tillsammans med Nick Maitland, vice ordförande i organisationen för familjerätt i Sverige, RFFS och väl insatt i fallet, gått igenom länsrättens dom, där man fastslår socialtjänstens LVU-omhändertagande på Arlanda.
– Det som hände på flygplatsen är inte klokt. Jag har aldrig varit med om något liknade fall, säger Nick Maitland, som även är socionom och har arbetat såväl i Sverige som utomlands."
Mats Tunehag's blog, "What happened next with boy snatched from plane in Sweden?"

Sam Ericsson
, President of Advocates International, a network of 30 000 lawyers in over 100 countries, calls this a case of “State-napping”: “This is Statism with a vengeance. The State and their social service workers have total power to violate the most fundamental rights - parents caring for their children.”

The world’s largest home school advocacy organization, Home School Legal Defense Association (HSLDA) has 87,000 member families in 36 countries. They have filed letters with Swedish authorities on Gotland (where the Johansson’s live), as well as with Swedish ambassadors and government ministers. J Michael Smith, president of HSLDA writes:

Our current information, if accurate, indicates that the Swedish authorities have seriously breached the Johansson family’s fundamental human rights. We understand that Swedish law permits parents to educate their children at home and that the local school board is responsible for overseeing the process of notification. However, it appears that in this case, the local school board ignored normal procedure, did not meet with the family to assist them in pursuing home education, and instead fined them and referred the matter to the local court.

Our information indicates that the court declared the fines to be unnecessary, and the judge did not prohibit the family from leaving Sweden although he knew that they were planning to relocate to India on or about June 25th, 2009. Despite the court and your agency’s knowledge and implied approval of the planned relocation, your agency seized Dominic, and it appears that the primary motivation was opposition to him being homeschooled.

* Please continue to encourage Christer & Annie, christer@mepprograms.orgDen här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

* Email protests to Ms. Marika Gardell, Individ- och familjeomsorgen, 621 81 Visby, Sweden: marika.gardell@gotland.seDen här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Tuesday, September 22, 2009

Homeschooling programs (2009-09-20)


En ny artikel på web bloggen homeschooling programs.

The HSLDA letter for letter, addressed to Marika Gardell at the Swedish common services means, said, “We see that Swedish law permits parents to civilize their children at diggings and that the distinguish discipline silage is principal in search overseeing the course of action of notification.

Monday, September 21, 2009

Fallet Dominic uppmärksammas i Tyskland


Don Hanks artikel finns även översatt på tyska.Även Opponent.de uppmärksammade Dominic Johansson den 20 september 2009.

Abundant Hope (2009-09-20) War on homeschollers spreading?


Bob Unruhś artikel War on homeschoolers spreading? publicerades i Abundant hope den 20 september 2009.

Ron: I assume that the Swedish government secretly "owns" children whose birth is registered with them in the same way that the US, UK and other governments covertly claim ownership of children whose birth is registered with them. Really it is time that this Strawman Illusion nonsense is brought fully into the light of day - and eliminated. Let's have stasis and move on. What more can be gained by endlessly putting parents and children through the diabolical matrix created by the Adversary for the delectation of other dimensional entities and robots. Enough is enough already!