Once upon a time a happy family

Saturday, March 1, 2014

A message to Fredrik Reinfeldt, primeminister of Sweden! CPS relatedA message to Fredrik Reinfeldt, primeminister of Sweden. (English)

Life after cps part 1 - Swedish / Livet efter ett LVU del 1 - PilotavsnittSverige är kantat med en katastrofal behandling av föräldrar som antingen har ett litet problem, eller ett stort, eller som ofta uppdagas, inga problem alls. Men, dom börjar när socialtjänsten blir inkopplad, och då som så ofta händer så faller Ditt liv och Dina barn tas ifrån Dig, på som sagt, ofta vaga grunder.

Ett juridisk spel följer och rättsväsendet tar inte sitt ansvar att skydda var och ens rätt enligt rättigheterna i deklarationen, eller Svensk lag. (författning).

Rättsupproret Gotland knäckte iden om att samarbeta för att lösa denna kris då regeringen samt med deras granskande myndigheter lyser med sin frånvaro.

Bättre upp, vi kräver Nu en omedelbar förändring på denna katastrof som kantat Sverige i smyg i snart 100 år.

Information om hur Du också kan medverka kommer efter klippet.

Denna gång blev det lite väl statiskt, men någonstans måste man börja.