Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

Helagotland (2009-04-03): Innan omhändertagandet

Jerker Enekvist (rektor):
- Hemundervisning kan bli aktuell om barnet inte kan komma till skolan på grund av exempelvis sjukdom. Även om pojken har problem med att gå i skolan så måste det bli inskrivet. Först då kan man diskutera alternativ.

Flera instanser inom skolan har anmält ärendet till socialtjänsten, men Jerker Enekvist, som var en av anmälarna, har inte fått några signaler om att det har vidtagits några åtgärder. Efter hans första anmälan i augusti i år fick han besked om att utredningen hade lagts ned eftersom föräldrarna inte ville ha någon hjälp från socialtjänsten. Sedan har han anmält saken igen, utan att få besked om vad som hänt.

Gunilla Carlsson (Barn- och utbildningsnämnden):
- Skolplikten har ju två syften. Dels ska barnet få utbildning, dels handlar det om att barnet ska få komma in i ett socialt sammanhang och få en social utveckling,

Marica Gardell (chef för individ- och familjeomsorgen):
- Som enskilt skäl är det inte skäl nog för att socialtjänsten ska agera. Men när det sker försöker vi hjälpa föräldrarna att hitta alternativ för att barnets skolgång ska fungera. Skolan är en viktig "friskfaktor" för barnet.

Publicerad 2009-04-03
Måste betala 250 kr dagen

No comments:

Post a Comment