Once upon a time a happy family

Tuesday, May 17, 2011

Sweden´s Big Government Utopia UnmaskedThe Kingdom of Sweden has been revered by supporters of big government around the world for decades, cited by statist college professors and policy makers everywhere. It started with the myth that its “socialist” system could simultaneously provide freedom, prosperity, and generous welfare benefits to all. But now, the illusion is beginning to crumble.

Read more...

Sunday, May 15, 2011

Daniel Hammarberg om fallet Dominic

Appeal for “Kidnapped” Swedish Homeschooler Draws SupportersAs the now-infamous case of Swedish homeschooler Domenic Johansson (at left, with his parents) — seized by authorities because of homeschooling almost two years ago — continues to drag on through the judicial system, a group of the family’s supporters turned out at an appeal in Stockholm on May 11 to express their hope that the family would be reunited soon.

Read more...

Sunday, May 8, 2011

Domenic Johanssons fall i kammarrätten.Kära Domenic Johansson supportrar,

Nedan återfinns en åtgärd i behov av omedelbar uppmärksamhet. Nu på onsdag den 11 maj 2011, hålls nästa förhandling med Christer och Annie Johansson. Vi vill försäkra oss om att domstolen är medveten om att många människor fortfarande är mycket oroade över den orättvisa som begåtts mot Domenic och hans familj och att vi fortfarande vill se denna orättvisa rättas till. För er som bor i Sverige, borde det inte vara några problem att få era brev skickade till domstolen i tid. För er som bor utanför Sverige, vänligen överväg att skicka ditt brev med prioriterad post för att säkerställa en snabb leverans. Nedan är ett förslag på brev som kan skickas, skriven på både engelska och svenska. Naturligtvis är du fri att skriva dina egna ord. Men om du gör det, tänk då på att det är viktigt att vara respektfull när du uttrycker din missnöje i samband med den pågående misshandeln av denna familj, så försök behålla samma ton i ditt brev som det nedan.


-------------------------------------------------------------------
SVENSK VERSION-
SWEDISH VERSION-

Post Address:
Kammarrätten i Stockholm
Kammarrättsråd Gunilla Svahn-Lindström
Box 2302
103 17 Stockholm

Kammarrättsråd Gunilla Svahn-Lindström
Målnummer: 5965-10

Bästa kammarrättsråd,

Jag är mycket orolig över hur familjen Christer, Annie och Domenic Johansson har blivit behandlade av svenska myndigheter. Jag har tagit del av domstolsprotokoll, vittnesförhör och familjens egen berättelse och jag kan inte förstå hur det har kunnat gå så långt som till ett LVU-omhändertagande av Domenic. Som svensk medborgare trodde jag att omhändertaganden och familjehemsplacering av ett barn i vårt land gjordes när ett barn far illa på grund av att föräldrarna utgör ett allvarligt hot mot barnets hälsa och utveckling, så som fallet är där till exempel missbruk, fysisk och psykisk misshandel förekommer. Enligt vittnen och närstående till familjen finns inga sådana missförhållanden i detta fall. Tvärtom var barnet Domenic ett lyckligt, älskat och friskt barn när han levde med sin mamma och pappa.

Om det som står i domstolsprotokollen ska ligga till grund för en sådan drastisk åtgärd som denna, att hålla barn och föräldrar splittrade och åtskilda på detta sätt, riskerar vart och vartannat barn i detta land att bli familjehemsplacerat.

Vi vet att sociala myndigheter fattar felaktiga beslut, vi hör och läser om detta ibland. Jag anser och är fullt övertygad om att detta fall just är baserat på ett sådant felaktigt beslut.

Sverige är känt utomlands för att vara ett barnvänligt land, där man värnar om barnets bästa. Fallet med familjen Johansson har fått tusentals människor i olika länder att reagera och engagera sig och förskräckt undra vad som pågår i Sverige.

Jag vädjar nu till Er som kammarrättsråd i detta mål att göra allt som är möjligt för att återförena denna splittrade familj snarast och låta Domenic få leva sin resterande barndom tillsammans med sin mamma och pappa.

Vänligen,

Underteckna med ditt namn och adress

Källa: Vaken.se