Once upon a time a happy family

Saturday, April 20, 2013

Avsnitt 1 om mänskliga rättigheter, tillägg!Meddelandet är ämnat till de som nu arbetar med att reda ut den situation som nu råder inom de sociala förvaltningarna gällande LVU ärenden i alla dess former.