Once upon a time a happy family

Wednesday, September 23, 2009

Helagotland (2009-09-23) Mejlstorm mot socialtjänsten


Mejlstorm mot socialtjänsten enligt Helagotland.

"Socialtjänsten på Gotland har hamnat i hetluften efter omhändertagandet av en 7-årig pojke i somras. Förespråkare för hemundervisning världen över rasar över beslutet.
– Mejl strömmar in hela tiden. En del är väldigt extrema, säger Marika Gardell, chef för individ- och familjeomsorgen."

Marika Gardell försvarar sig i artikeln:

"Det skäl som i första hand nämndes var att föräldrarna vägrat att låta pojken gå i skola. Men skälen var fler och det framkom också i den dom från den 13 augusti där länsrätten slår fast att pojken ska beredas vård enligt LVU (lag om vård av unga).
I domen nämns både fysiska omsorgsbrister och psykiska omsorgsbrister, bland annat i form av isolering, samt att pojken isolerats från kunskapsinlärning."

De fysiska omsorgsbristerna ska ha varit två dåliga mjölktänder:

"- Det känns som om socialtjänsten försöker smutskasta oss. Det enda fel de hittade på vår son var karies i tänderna. I övrigt var han frisk både psykiskt och fysiskt, säger Christer Johansson"
[Expressen]

No comments:

Post a Comment