Once upon a time a happy family

Wednesday, December 30, 2009

First Things: Sweden Seizes Home-Schooled Child

Swedish social services initially limited visitation to the child to two hours per week but now have curtailed that to one hour every fifth week and no visit at all for Christmas because the social workers will be on vacation.

källa

Marcus Borg uppmärksammar Dominic

Marcus Borg, Piratpartiet uppmärksammar fallet Dominic genom att själv ladda upp videoklippet på sin youtube-kanal.

Vaken.se uppmärksammar Dominic Johansson

Vaken.se uppmärksammar Dominic Johansson genom att lägga upp videon, Once Upon a Time a Happy Family.

Tuesday, December 29, 2009

Catholic Family and Human Rights Institute: Something is Rotten In the State of Sweden


The family, partly because of harassment by local education authorities who refused to provide any of the necessary texts to the family to educate Dominic, had decided to move to India to pursue missions work with orphanages.

By Roger Kiska

Källa

Thursday, December 24, 2009

Help Dominic to get home to his parents

Filmklipp:

Assist: Swedish Family Persecuted for Homeschooling Their Son

Dominic is making academic progress, but the intervention by the government has left his parents and Dominic traumatized.

Länk

Persecution: Swedish Christian Family Persecuted for Homeschooling


Länk

Christian Telegrapher: Swedish government seizes child from home schooling family

“Parents have the right and authority to make decisions regarding their children’s education without government interference,”

Länk

LifeSiteNews: Swedish Government Seizes Child from Home Schooling Family

“It’s one of the most disgraceful abuses of power we have ever witnessed,” said HSLDA attorney Mike Donnelly.

Länk

The Voice: Swedish Family May Lose Child over Homeschooling

Länk

Wednesday, December 23, 2009

CBNnews: Home School Parents Face Losing Son to StateLäs artikel

Free Christian Press: Swedish Government Seizes Child from Home-Schooling Family


“Parents have the right and authority to make decisions regarding their children’s education without government interference,” said ADF Legal Counsel Roger Kiska, who is based in Europe. “This is about a socialist government trying to create a cookie-cutter child in its own image. Without help, the parents in these cases are really powerless since the system is so one sided.”

källa

AFD: Swedish government seizes child from home-schooling family

En annan sida av ADF som tar upp fallet Dominic Johansson.

BCNN1: Home School Parents Face Losing Son to State


"This is about a socialist government trying to create a cookie-cutter child in its own image," Kriska added. "Without help, the parents in these cases are really powerless since the system is so one sided."

Christian News Wire: Swedish Family Persecuted for Homeschooling

"This is one of the most disgraceful abuses of power we have ever witnessed," said HSLDA attorney Mike Donnelly.

Källa

AC: Persecuted for Homeschooling, Swedish Family Looses Child

"The Swedish government is exercising its authority under the U.N. Convention on the Rights of the Child to unnecessarily break up this family," states HSLDA attorney Mike Donnelly.

Källa

ADF: Swedish government seizes child from home-schooling family


"ADF is a legal alliance of Christian attorneys and like-minded organizations defending the right of people to freely live out their faith. Launched in 1994, ADF employs a unique combination of strategy, training, funding, and litigation to protect and preserve religious liberty, the sanctity of life, marriage, and the family."

Till artikeln om Dominic!

World Net Daily: Court endorses kidnapping of 7-year-old

En ny artikel av Bob Unruh i World Net Daily.

Marcus Borg, Piratpartiet stödjer Dominic

Marcus Borg som ställde upp i primiärval för Piratpartiet uppmärksammar Dominic Johansson på sin blogg.

Tuesday, December 22, 2009

Namninsamling för Dominic Johansson


Amerikanarna gör nu en namninsamling för att återförena familjen Johansson. Skriv på du med, länk!

Enligt vad jag förstår så kommer man att överlämna listan till svenska ambassaden i USA, målet är 2500 namn.

HSLDA: Court Upholds State-Sponsored “Kidnapping” of Homeschooled Boy

En ny artikel av HSLDA, "Home School Legal Defense Association).

"Swedish press has reported that senior police officials in Sweden have criticized local police and social workers for their sensational actions. Press reports also suggest that the local social services may be caught in a trap of their own making. They must continue with their course of action or otherwise admit that they have disgracefully ruined a family and traumatized a child. Some Swedish newspapers also report that the pride and stereotyping exhibited by social workers in this case imply they are out to get this family."

A former Swedish social worker who spoke with HSLDA anonymously severely criticized how current social workers are treating the Johanssons.

This case is an absolute outrage,” the former social worker said. “From the taking of the child off a plane by uniformed police officers to the absurd visitation schedule and now the complete cessation of visits. The social workers in this case are letting their pride interfere with the best interests of this little boy. In Sweden the socialist mindset of the government is that it knows what’s best for kids—better than their own parents. And in the case where a family, like the Johanssons, may do things that are different, the government intervenes.”

The social worker continued, “What is normal? In whose opinion? Why should the government get to make this decision? The boy is being taken care of and not being harmed. The family had decided to move to India where the mother is from. What is wrong with this?”

Monday, December 21, 2009

Världen Idag: Dominic ska få träffa föräldrarna


Under den senaste tiden har föräldrarna inte fått träffa sin son alls.
Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att det inte ska vara något umgänge med ”hänsyn till pojkens situation”.

Världen Idag

Saturday, December 19, 2009

Artikel i Helagotland och Sveriges Radio


Artikel i HelagotlandArtikel i Sverige Radio

Detta stämmer inte enligt Christer Johansson och jag har själv sett bevismaterial som styrker att Dominic Johansson var en frisk och intelligent pojke. Huruvida han mår idag är en annan fråga.

Friday, December 18, 2009

Skicka ett julkort till Dominic Johansson

För er som vill, skicka ett julkort till Dominic:
Social- och omsorgsnämnden,
621 81 Visby

En avlyssnad kvart i veckan

Ett telefonsamtal - en kvart i veckan.
Det är allt som socialtjänsten tillåter familjen Johansson att prata med sin åttaårige pojke.
Dessutom har myndigheten gett familjehemmet som sonen bor i uppdraget att avlyssna telefonen.

Världen idag har tidigare berättat om den nioårige gotländska pojken Dominic som med buller och brak omhändertogs polis, med av Lagen vård av unga, LVU, på flygplanet när familjen skulle resa till Indien i somras.

Anledningen var att föräldrarna undervisade honom i hemmet och att man inte tagit pojken till tandläkaren.

Sedan dess har han varit skiljd från sina föräldrar och istället varit placerad i ett familjehem.
Fallet har väckt mycket internationell uppmärksamhet och de svenska myndigheterna har kritiserats för hur de behandlar familjen.

Under den senaste tiden har familjen inte fått träffa sin son. Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att ytterligare umgänge inte får ske innan Kammarrättens dom kommer, detta med ”hänsyn till pojkens situation".

Det uppger socialtjänsten i sina brev till föräldrarna som Världen idag gått igenom tillsammans med Nick Maitland, vice ordförande i organisationen för familjerätt i Sverige.
Nick Maitland, som är väl insatt i fallet, ifrågasätter starkt socialtjänstens skäl till umgängesinskränkningen, eftersom att pojken upplever situationen traumatisk.
- Det är väl självklart att pojken har ett trauma, det är väl inte så konstigt efter att en massa poliser tog honom på Arlanda, säger Nick Maitland.

Han är mycket förvånad över hur socialtjänsten i Visby skött ärendet med Dominic.
- Vad gör de på Gotland egentligen? Har de ett eget litet land där med egna lagar, frågar sig Nick Maitland.

En drastisk åtgärd från socialtjänstens sida i höst är att myndigheten dragit ner föräldrarnas umgänge med sonen från träffar till en kvarts telefonsamtal per vecka.
"Beslutet om ett umgängesförbud gäller fram till nämndens nästa sammanträde", skriver socialtjänsten i sitt brev.

Men socialtjänstens umgängesinskränkning stannar inte där. Familjehemsföräldrarna har fått uppdraget av socialtjänsten att övervaka telefonsamtalen mellan Dominic och hans föräldrar.
"Skulle de uppfatta att Dominic blir utsatt för psykisk påfrestning eller frågan om rättsprocessen tas upp har de fått instruktion att avbryta samtalet" skriver socialtjänsten i sitt brev till familjen.
Men det är inte bara umgängesinskränkningen som Nick Maitland ifrågasätter. Han menar att rätten inte tagit sitt ansvar när de utsåg advokat åt familjen.

- Det här är första gången som advokaten som familjen fick handlägger ett LVU-ärende, vilket förstås är oerhört olämpligt med tanke på omständigheterna. Det är inte klokt, det är ett komplext och infekterat fall. Rätten borde ha tagit sitt ansvar och gett dem en rutinerad advokat, säger Nick Maitland som föreslagit minst två andra advokater åt familjen, men som de fått avslag på.

Anledningen skulle vara av ekonomiska skäl, trots att Nick Maitland hade löst det så att resekostnaderna täcktes.

I dag kommer socialnämnden i Visby att ta upp fallet Dominic, både i frågan om fortsättning på såväl LVU som umgängesinskränkningen.

Bild: Faximiler från det vi skrivit tidigare, de finns på Inkommande under mappen Gotland.
Bildtext: Aktuella datum beroende på vad ni väljer.

FAKTA: Socialstyrelsen om umgängesinskränkning
Begränsat umgänge ska tillämpas restriktivt menar Socialstyrelsen i sina föreskrifter om hur LVU-lagstiftningen ska tillämpas.
Socialstyrelsen pekar på behovet av en nära och god kontakt mellan föräldrar och barn under vårdtiden eftersom det oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl under placeringen utanför hemmet och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar.
Socialnämnden får inte utan starka skäl besluta om inskränkningar i umgänget mellan barn och föräldrar. Deras personliga förhållanden, exempelvis vid långtgående missbruk eller svår psykisk sjukdom, kan vara sådana att de under viss tid inte bör träffa sitt barn, menar Socialstyrelsen.
Inskränkning av även brev- och telefonkontakterna innebär ett synnerligen stort ingrepp i vårdnadshavarnas rätt och bör enligt Socialstyrelsens uppfattning som regel ske mycket restriktivt och endast pågå en kortare tid.
KÄLLA: Socialstyrelsens föreskrifter


Dominics far har fått lov att publicera denna text här från Världen Idag

UPPDATERAT: Enligt Christer Johansson så får de inte ens tala 15 minuter i veckan med deras son Dominic i telefon.

Wednesday, December 16, 2009

Dominic Johansson får bara träffa föräldrarna en kvart i veckan

Världen Idag skriver om fallet Dominic Johansson som omhändertogs av Gotlands socialtjänst. Dominic får bara träffa sina föräldrar femton minuter per vecka.

UPPDATERAT! Sanningen är enligt Dominics far, att de inte alls får träffa sin son 15 minuter i veckan, utan endast tala med honom denna tid i telefon.

Några svenska bloggar:
Fattiglappen
Beska droppar

Wednesday, December 2, 2009

Dominic uppmärksammas i Vietnamn

"Exempel är feedback i Sverige i juli förra året, när polisen anlände till flygplatsen och separata pojkar Dominic Johanssan (7 år) från föräldrarna innan familjen flög till Indien. Månader tidigare hade familjen informerat skolan de skulle undervisa pojken i familjen."

källa