Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

Helagotland (2009-06-17) "En rättighet att gå i skola"


Till en början beslutade länsrätten att föräldrarna skulle betala 250 kronor om dagen. När det inte hjälpte, tyckte länsrätten att det inte var någon idé att fortsätta kräva pengar av föräldrarna.
Det beslutet har nu barn- och utbildningsförvaltningen överklagat till kammarrätten.
- Det är att åsidosätta skollagen, säger Lena Celion, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Hon påpekar att det är kommunens plikt och föräldrarnas skyldighet att låta pojken gå i skola.
- Det är hans rättighet.
- Vi gör det här för pojkens skull, säger Lena Celion.

Källa

No comments:

Post a Comment