Once upon a time a happy family

Friday, September 18, 2009

Världen Idag (2009-09-16) Hemundervisad pojke greps på Arlanda

Jonas Adolfsson hos Världen Idag skriver en artikel, "Hemundervisad pojke grps på Arlanda"

"I delar av USA, där två miljoner barn hemundervisas, har den svenska nyheten mottagits med stor oro. Och nu agerar landets största organisation för hemundervisning, Home School Legal Defense Association, HSLDA.
I ett officiellt brev som i dag, onsdag, hamnar hos skolminister Jan Björklund, Sveriges ambassadör i USA och hos socialtjänsten på Gotland, riktas stark kritik mot det svenska förfarandet."

Världen Idag har även en engelsk del där man har refererat till Don Hankś artikel Home schooled boy snatched from plane in Sweden.

Flera kommentarer har postats från besökare utomlands.

"This is a tragedy of major proportions! How can Sweden call themselves a free democracy? This is the nanny state at its worst, yet it is also indicative of the way things are going to be going for Christians in the West in the years to come, I'm afraid. My prayers are with this family."
Steven Gilbert, USA

No comments:

Post a Comment