Once upon a time a happy family

Friday, September 18, 2009

Mynewsdesk (2009-09-17) RohusRohus artikel Hela världens ögon på hemundervisningsfallet på Gotland är publicerad på Mynewsdesk. Det är en hemsida där man förmedlar företagsnyheter och pressmeddelanden.

Läs även Berno Vidéns blogg.

No comments:

Post a Comment