Once upon a time a happy family

Thursday, September 17, 2009

Första inlägget

Välkommen till bloggen Dominic Johansson, detta är första inlägget.

Denna blogg är till för att arkivera och mediebevaka fallet Dominic på Gotland. Dominic blev omhändertagen den 25 juni 2009, separerad från föräldrarna Christer och Annie Johansson.

Tanken med bloggen är att samla all information och artiklar löpande under en och samma plats. Bloggen kommer förhoppningsvis att kunna bli ett arkiv för dem som vill studera fallet eller en källa till information för anhöriga. Mitt personliga mål är att få ett slut på Johanssons tragiska situation och ett återförenande av familjen.

No comments:

Post a Comment