Once upon a time a happy family

Saturday, December 19, 2009

Artikel i Helagotland och Sveriges Radio


Artikel i HelagotlandArtikel i Sverige Radio

Detta stämmer inte enligt Christer Johansson och jag har själv sett bevismaterial som styrker att Dominic Johansson var en frisk och intelligent pojke. Huruvida han mår idag är en annan fråga.

No comments:

Post a Comment