Once upon a time a happy family

Friday, December 18, 2009

En avlyssnad kvart i veckan

Ett telefonsamtal - en kvart i veckan.
Det är allt som socialtjänsten tillåter familjen Johansson att prata med sin åttaårige pojke.
Dessutom har myndigheten gett familjehemmet som sonen bor i uppdraget att avlyssna telefonen.

Världen idag har tidigare berättat om den nioårige gotländska pojken Dominic som med buller och brak omhändertogs polis, med av Lagen vård av unga, LVU, på flygplanet när familjen skulle resa till Indien i somras.

Anledningen var att föräldrarna undervisade honom i hemmet och att man inte tagit pojken till tandläkaren.

Sedan dess har han varit skiljd från sina föräldrar och istället varit placerad i ett familjehem.
Fallet har väckt mycket internationell uppmärksamhet och de svenska myndigheterna har kritiserats för hur de behandlar familjen.

Under den senaste tiden har familjen inte fått träffa sin son. Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att ytterligare umgänge inte får ske innan Kammarrättens dom kommer, detta med ”hänsyn till pojkens situation".

Det uppger socialtjänsten i sina brev till föräldrarna som Världen idag gått igenom tillsammans med Nick Maitland, vice ordförande i organisationen för familjerätt i Sverige.
Nick Maitland, som är väl insatt i fallet, ifrågasätter starkt socialtjänstens skäl till umgängesinskränkningen, eftersom att pojken upplever situationen traumatisk.
- Det är väl självklart att pojken har ett trauma, det är väl inte så konstigt efter att en massa poliser tog honom på Arlanda, säger Nick Maitland.

Han är mycket förvånad över hur socialtjänsten i Visby skött ärendet med Dominic.
- Vad gör de på Gotland egentligen? Har de ett eget litet land där med egna lagar, frågar sig Nick Maitland.

En drastisk åtgärd från socialtjänstens sida i höst är att myndigheten dragit ner föräldrarnas umgänge med sonen från träffar till en kvarts telefonsamtal per vecka.
"Beslutet om ett umgängesförbud gäller fram till nämndens nästa sammanträde", skriver socialtjänsten i sitt brev.

Men socialtjänstens umgängesinskränkning stannar inte där. Familjehemsföräldrarna har fått uppdraget av socialtjänsten att övervaka telefonsamtalen mellan Dominic och hans föräldrar.
"Skulle de uppfatta att Dominic blir utsatt för psykisk påfrestning eller frågan om rättsprocessen tas upp har de fått instruktion att avbryta samtalet" skriver socialtjänsten i sitt brev till familjen.
Men det är inte bara umgängesinskränkningen som Nick Maitland ifrågasätter. Han menar att rätten inte tagit sitt ansvar när de utsåg advokat åt familjen.

- Det här är första gången som advokaten som familjen fick handlägger ett LVU-ärende, vilket förstås är oerhört olämpligt med tanke på omständigheterna. Det är inte klokt, det är ett komplext och infekterat fall. Rätten borde ha tagit sitt ansvar och gett dem en rutinerad advokat, säger Nick Maitland som föreslagit minst två andra advokater åt familjen, men som de fått avslag på.

Anledningen skulle vara av ekonomiska skäl, trots att Nick Maitland hade löst det så att resekostnaderna täcktes.

I dag kommer socialnämnden i Visby att ta upp fallet Dominic, både i frågan om fortsättning på såväl LVU som umgängesinskränkningen.

Bild: Faximiler från det vi skrivit tidigare, de finns på Inkommande under mappen Gotland.
Bildtext: Aktuella datum beroende på vad ni väljer.

FAKTA: Socialstyrelsen om umgängesinskränkning
Begränsat umgänge ska tillämpas restriktivt menar Socialstyrelsen i sina föreskrifter om hur LVU-lagstiftningen ska tillämpas.
Socialstyrelsen pekar på behovet av en nära och god kontakt mellan föräldrar och barn under vårdtiden eftersom det oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl under placeringen utanför hemmet och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar.
Socialnämnden får inte utan starka skäl besluta om inskränkningar i umgänget mellan barn och föräldrar. Deras personliga förhållanden, exempelvis vid långtgående missbruk eller svår psykisk sjukdom, kan vara sådana att de under viss tid inte bör träffa sitt barn, menar Socialstyrelsen.
Inskränkning av även brev- och telefonkontakterna innebär ett synnerligen stort ingrepp i vårdnadshavarnas rätt och bör enligt Socialstyrelsens uppfattning som regel ske mycket restriktivt och endast pågå en kortare tid.
KÄLLA: Socialstyrelsens föreskrifter


Dominics far har fått lov att publicera denna text här från Världen Idag

UPPDATERAT: Enligt Christer Johansson så får de inte ens tala 15 minuter i veckan med deras son Dominic i telefon.

2 comments:

  1. Ge oss namnen på tjänstemännen inblandade och påsta dem på vaken.se

    Vi accepterar inte detta.

    Huvuden ska rulla.

    ReplyDelete
  2. Sorry menade posta dem inte påsta dem

    ReplyDelete