Once upon a time a happy family

Monday, December 21, 2009

Världen Idag: Dominic ska få träffa föräldrarna


Under den senaste tiden har föräldrarna inte fått träffa sin son alls.
Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att det inte ska vara något umgänge med ”hänsyn till pojkens situation”.

Världen Idag

No comments:

Post a Comment