Once upon a time a happy family

Saturday, May 28, 2016

Hur gick det till när man tog Domenic

Christer Johansson, Domenics pappa talar ut om vad som egentligen hände dagarna då myndigheterna tog deras son.

No comments:

Post a Comment