Once upon a time a happy family

Saturday, May 1, 2010

Världen Idag: Förvaltningsrätten har vänt - Dominics familj får sitt ombud


I onsdagens tidning berättade Världen idag att Christer Johansson, pappa till åttaåriga omhändertagna Domi­nic, fick nej av För­valt­ningsrätten på sitt förslag av offentligt biträde.
Men nu har rätten vänt och Ruby Harrold Claesson blivit hans ombud.

Läs mer!

No comments:

Post a Comment