Once upon a time a happy family

Saturday, May 1, 2010

Vaken.se: Dominics föräldrar nekades biträde

För snart ett år sedan tvångsomhändertogs åttaårige Dominic Johansson på Arlanda när familjen skulle åka till Indien. Sedan dess har föräldrarna stridit för att få pojken fri.

Läs mer!

No comments:

Post a Comment