Once upon a time a happy family

Sunday, May 16, 2010

Världen Idag: Dominic smögs ut via bakdörren
När ombudet Ruby Harrold-Claesson ville möta Dominic, vars pappa hon företräder i rätten, blev det nej.
I stället smugglade socialtjänsten ut pojken bakvägen ur skolan och in i en lastbil.

Läs mer...

No comments:

Post a Comment