Once upon a time a happy family

Friday, February 5, 2010

Hemmaföräldrar: Låt dominic komma hem


Dominic Johansson var en frisk och pigg pojke som inte hade någon registrerad sjukdag under sina första sju år. Familjen planerade i flera års tid att flytta till Indien, varifrån modern Annie kommer. De skulle starta en hjälporganisation och sprida information om självförsörjning, vilket kunde motarbeta fattigdom. På flygplanet vid Arlanda blev de anhållna av polisen och Dominic fördes bort på order av Gotlands socialtjänst.

Grunden till omhändertagandet var en tvist mellan familjen och kommunen om rätten att bedriva hemundervisning. Gotlands kommun bestraffade familjen våren 2009 med vite, 250 kronor för var dag som sonen inte befann sig i skolan.

Det var närmare två månader kvar av sommarlovet då omhändertagandet ägde rum. Gotlands kommun berövade familjens dess rörelsefrihet och Dominics rätt att träffa sin släkt i Indien, vilket han tidigare aldrig gjort.

Sju månader efter omhändertagandet får föräldrarna endast träffa Dominic under övervakning av socialtjänsten en timma var femte vecka. Denna tragiska historia har slagit sönder två släktträd på skilda kontinenter och modern har blivit inlagd flera gånger på grund av hjärtproblem.

Mike Donnelly, internationell talesperson vid HSLDA (Home schooling legal defence association) med 100 000 medlemmar, anser att detta är ett av de värsta fall han har hört talas om.

Roger Kiska, europeisk representant för ADF legal counsel, en annan organisation för civila rättigheter, säger att utan hjälp i fall som detta, står föräldrar maktlösa eftersom det svenska systemet är så ensidigt.


Genom min bevakning av fallet och min dagliga kontakt med fadern, förstår jag att myndigheterna har ändrat riktning. Det hela började med skolan, senare var det karies i några mjölktänder (vanvård?) och sedan blev fadern anklagad för att vara psykiskt instabil, trots att han friskförklarats av psykiatrin.

Nu verkar orsaken hamnat på sonen, som påstås vara traumatiserad. Är det så konstigt?

Media har uppmärksammat socialtjänsten i andra fall och beskyllt den för passivitet. Ibland måste man bryta in, för barnets bästa. Men det måste ske på starka grunder och att man kan stanna upp i tid och erkänna: vi gjorde fel. Det måste finnas bättre insyn så att socialtjänsten inte kan gömma sina misstag, till och med inför föräldrarna.

Våra barn är samhällets framtid. I dag lämnar de flesta över ansvaret till staten för att arbeta och göra karriär. Att bryta mot normen ska inte betraktas som olagligt.

Människor måste få vara unika. Familjen Johansson är ett exempel på detta. Deras son ville ha hemundervisning, och föräldrarna var beredda att ta ansvar för det. Som föräldrar borde de veta bäst vilka behov deras son har.

Om inte Gotlands kommun har bevis för motsatsen, borde familjen återförenas snarast.

Artikel

1 comment:

  1. Det är väl så att Gotlands kommun har bevis för motsatsen, men man kan inte berätta om bevisen på grund av sekretesslagens bestämmelser.

    ReplyDelete