Once upon a time a happy family

Friday, February 5, 2010

Berno Vidén: Upprörande rättsövergrepp

Fallet Dominic fortsätter att irritera. Myndigheternas uppenbara övertramp och prestigekamp mot familjen Johansson på Gotland verkar inte ta någon ände. Brottet: Familjen ville hemundervisa, vilket är ett lagligt alternativ till skolgång. Ännu sju månader efter det brutala omhändertagandet på Arlanda flygplats, får familjen inte umgås med Dominic.

Källa

No comments:

Post a Comment