Once upon a time a happy family

Friday, February 19, 2010

Barometern: Hemundervisning – tydligen ett skäl för tvångsingrepp


Hemundervisningen i sig var inte enda skäl för tvångsomhändertagande, men den blev starkt bidragande. De brister man sedan har funnit i omsorgen om barnet och i föräldrarnas förmåga, står inte i proportion till den skada man åsamkat familjen.

Källa

No comments:

Post a Comment