Once upon a time a happy family

Thursday, October 17, 2013

Parental Rights in Sweden Failed policiesWorld Congress of Families (WCF) har inbjudit NKMR sedan 2009 och i år blev NKMR:s ordf. inbjudan att medverka i en wo rkshop i WCF VII i S ydney, den 15-18 maj 2013. I stället för en personlig inställelse gjordes en 10-minuters presentation av Domenic Johanssonfallet.

Läs mer...

No comments:

Post a Comment