Once upon a time a happy family

Monday, April 30, 2012

Domenic Johansson bortfördes av Socialstyrelsen – Familjen kämparDomenic Johansson bortfördes av svensk polis på uppdrag av Socialstyrelsen. Myndigheten ansåg att föräldrarna inte var kapabla att ta hand om sin son. Fallet har fått internationell uppmärksamhet och anses vara ett av det värsta exemplen på kränkning utförd av en myndighet i Väst. Svenska media uppmärksammar inte historien.

Läs mer...

No comments:

Post a Comment