Once upon a time a happy family

Friday, October 16, 2009

Hjälp Dominic Johansson!

Hjälp Dominic Johansson hem, [1] för att återförenas med sina föräldrar. Det har snart gått fyra månader sedan Dominic kidnappades av svenska myndigheter på Arlanda, påväg till Indien.

Första orsak, familjen nekades i att hemundervisa Dominic i väntan på att flytta. Gotlands kommun ville tvinga Dominic att gå i den kommunala skolan. Reaktioner har eskalerat internationellt. [2] Likaså Rohus [3]Rohus - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige.

Ni kan läsa händelseförloppet på denna blogg. Har ni en hemsida så får ni gärna länka, använda bilden som en banner. Har ni information om uppdateringar som denna blogg har missat, posta en kommentar, länk så ska jag uppdatera i mån om tid.

Tack vaken.se som var först ut med en länk.

1 comment:

  1. Detta MAKTMISSBRUK av anställda humana resurser i EN svensk närningsverksamhet (en ÄKTA myndighet, företag eller förening, INTE en anställd någonstans) är EN säkerhetsbrist som om det hanteras RÄTT (stopp – tänk – handla) och trovärdigt (med ett juridiskt bindande dokument eller två enskilda vittnen som trovärdigt kan intyga säkerhetsbristen) berättigar familjen skadestånd.

    Det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad familjemedlem redovisas i SOU1997:194, av svenska folket nya JK i EN-tydlig utredning för 12 år sedan men som LYDIG medborgare INTE vill, kan eller vågar FÖRSTÅ så länge politiker TROR sig vara folkvald som lagstiftare och kontrollmakt, lokalt någonstans på Gotland eller på den inre gemensamma svenska marknaden.

    Den som i EN näringsverksamhet trovärdigt producerat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut
    har retroaktivt STRIKT produktansvar mot EN medveten enskild svensk medborgare som i tid och rum värdesäkrat Gotlands kommuns resurser och producerat resultat i brev till EN enskild person.

    ReplyDelete