Once upon a time a happy family

Saturday, January 28, 2012

Den nya skollagen tvingar hemundervisande familjer i exil – socialanmälningar och extrema vitenSom en dov bakgrund finns fallet med Dominic Johansson som omhändertogs på Arlanda av den gotländska socialtjänsten under dramatiska omständigheter sommaren 2009 med hemundervisning som centralt uppgivet skäl. Gotlands kommun har senare förnekat detta, men ord står emot ord och fallet är ännu inte uppklarat och ligger bland annat hos Europadomstolen.

Läs mer...

No comments:

Post a Comment