Once upon a time a happy family

Friday, December 17, 2010

Swedish Government Jails Homeschool FatherChrister Johansson, the father of 9 year-old Domenic Johansson, and husband of Annie Johansson, was recently jailed by Swedish authorities after taking his son home for a short but “unapproved” overnight visit.

Read more

1 comment:

 1. Utan obligo. Med ensamrätt. Tree of Life©

  Kära Var och En,

  Problemet är oerhört och omfattar, när man noggrant studerar saken, ungefär 11% av alla barn och alla fäder i Staten Sverige. Vad jag åsyftar är barn som i namn av "enskild vårdnad" fråntvingas all naturlig kontakt med sina fäder någon gång innan fyllda 18 år...

  Att vädja till Statens representanter, vare sig dessa utgör kungen själv, regeringen, domstolen, eller exempelvis sociala myndigheter, är dock i verkligheten lika idiotiskt och verkningslöst som tanken att någon av de tre små grisarna skulle vädja till den stora stygga vargen om att ge dem skydd och värme. Resultatet ger sig självt, vargen tackar och tar emot visat förtroende, och gör sedan sitt allra bästa att efter sin egen natur leva upp till det ansvar som sålunda överlämnats till honom... Och så blir de små griskultingarna uppätna och finner där - i vargens buk - den värme och trygghet de sökt och fått!

  Lösningen på problemet ligger på annat håll! Avsevärt närmare var och en än vi kanske hitintills blivit varse... Tänk på fingret som pekar på någon annan medan man i sin blindhet glömmer att inse och beakta var de övriga fyra fingrarna pekar! Lösningen ligger alltför nära näsan för att kunna klart och tydligt urskiljas utan lämpliga hjälpmedel…

  Svaret på problemets lösning ligger i att ta tillbaka varje ansökan till kung och fosterland som innebär ett överlämnat ansvar... Vad barnen beträffar brukar dessa ansökningar börja tidigt: 1) De blivande makarnas ansökan om rätt att få gifta sig med varann, 2) Vigsel under någon representant för Staten, nämligen under någon med s.k. "vigselrätt", en domare, en präst, en pastor, etc., 3) Moderns ansökan om mödravård hos vårdcentralen, 4) Föräldrarnas underskrifter på ett dokument som brukar gå under namn av "Namnanmälan", etc. etc.

  Undra på att Staten gör sitt bästa att leva upp till allt det ansvar som på detta sätt överlämnats under deras förvaltarskap!

  Tree of Life ©


  Utan obligo. Med ensamrätt. Tree of Life©

  ReplyDelete