Once upon a time a happy family

Friday, March 19, 2010

Leren in vrijheid


"Trots gripandet av Johansson, är Hemundervisning inte officiellt olaglig i Sverige. Men det fasta ståndpunkter av den nuvarande regeringen är djupt fientliga till alla förflyttning av medborgare från de statlig kontrollerade utbildningar.

Källa

No comments:

Post a Comment